Kancelaria

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 kpc informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji drogą elektroniczną z:

  • OGNIVO
  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
  • ZUS
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
  • Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych