Kancelaria

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 kpc informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji drogą elektroniczną z:

  • OGNIVO

logo_ognivo

  • Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

logo_epu

  • ZUS

logo_zus

  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

logo_epik

  • Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

logo_cpd